Veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí programu OPPIK 4.1 – I. výzva
(tato veřejná konzultace je již ukončena)

Počet přístupů: 5 [2,5%]

Databáze ZSJ a převodní tabulka adresních míst a k nim příslušných základních sídelních jednotek

MPO umožňuje potenciálním žadatelům o poskytnutí dotace, aby v rámci této veřejné konzultace měli možnost si pro své interní zpracování v rámci Navrhované investiční oblasti (NIO) stáhnout zjednodušenou databázi základních sídelních jednotek (ZSJ), použitých pro sestavení NIO, včetně příslušných obcí a částí obcí, navíc obsahující rovněž identifikaci, které ZSJ nebo části obcí v dané NIO mají menší počet adresních míst, než 75 a jenž lze ve smyslu příloh Výzvy považovat za „odlehlé“.

Odkaz ke stažení databáze NIO a ZSJ zde: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/nio.zip

Parametr „odlehlosti“ je zpracován jako orientační ukazatel pro potenciální žadatele o poskytnutí dotace k využití při přípravě projektu výstavby (modernizace) sítí vysokorychlostního přístupu k internetu.

Bližší popis parametru „odlehlosti“ je k dispozici na odkazu zde: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/Odlehlost.pdf

Současně je k dispozici zjednodušená databáze adresních míst v použitých ZSJ, která kromě označení příslušnosti adresního místa k ZSJ a NIO obsahuje rovněž údaje, zda je v daném adresní místě již možno provozovat vysokorychlostní přípojku sítě NGA, nebo zda je její zřízení v průběhu dalších 3 let (do 31.12.2018) plánováno.

Odkaz ke stažení souhrnné zjednodušené databáze adresních míst zde: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/export-adm.zip

Odkaz na stažení zjednodušené databáze v členění podle jednotlivých krajů zde: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/export-adm-kraje.zip

Pro databázi uvedenou v příloze (export – adm) platí:

  • v příslušné zájmové oblasti je počet adresních míst v obytných budovách (OBAM) nutno získat prostřednictvím filtrace položky „Je obytná budova? - ANO“.
  • údaj „Počet bytů v ZSJ“ je pouze orientační a s ohledem na zdroj těchto dat MPO nemůže ručit za jeho aktuálnost. Základním atributem databáze jsou adresní místa obytných budov.

Každý podnikatel tak má možnost prostřednictvím připojených databází získat mimo jiné informace o disponibilních přípojkách v jednotlivých adresních místech obytných budov a může je porovnat s vlastními formuláři, které v rámci sběru dat o existenci sítí během jara 2016 poskytnul prostřednictvím odevzdaných formulářů – tyto formuláře provozovatel sítě může zobrazit prostřednictvím podmíněného přístupu do systému Elektronického sběru dat na webovém portále Českého telekomunikačního úřadu). Tímto způsobem si také může ověřit, zda byla jeho data zahrnuta do výpočtu určujícího barevný charakter dané ZSJ v termínu do konce června 2016

Databáze zpracovávají informace získané sběrem dat, přičemž využívají obsah databáze sběru dat o pokrytí ČR, kterou MPO dne 26. 10. 2016 poskytnul ČTÚ. V průběhu ledna a února 2017 byly databáze v souladu s požadavky EK a na základě jednání MPO se zástupci provozovatelů sítí vyhodnoceny v souladu s pravidly, zveřejněnými v úvodu tohoto 2. kola veřejné konzultace.