Veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí programu OPPIK 4.1 – I. výzva
(tato veřejná konzultace je již ukončena)

Počet přístupů: 6 [3%]

Příjem připomínek z této veřejné konzultace byl ukončen 27.3.2017. V následujícím období na tomto webu veřejné konzultace uvedeme vypořádání došlých připomínek. Jejich pisatele o vypořádání příslušné připomínky rovněž informujeme přímo